top of page

SAP2000'de Pushover Analiz Nasıl Yapılır?

 

SAP2000, bir yapıda deprem performansını değerlendirmek için pushover analizi adı verilen bir yöntem sunar. Pushover analizi, binanın deprem yüklerine karşı nasıl davranacağını ve hangi taşıyıcı yapı elemanlarının daha zayıf olduğunu belirlemek için yapısal analiz yöntemlerini kullanır. SAP2000'de pushover analizi yapmak için adımlar aşağıda numaralandırılmıştır:

  1. Modeli hazırlayın: İlk olarak, binanın SAP2000'de 3D modelini oluşturun. Modeldeki yapısal elemanların (kirişler, kolonlar, perdeler, vb.) ve malzemelerin (beton, çelik, vb.) özellikleri tanımlanmalıdır. Ayrıca, binanın tasarım deprem yüklerine göre yüklenmesi ve analiz edilmesi gerekir.

  2. Pushover yük durumunu tanımlayın: Pushover analizi için, binaya uygulanacak pushover yük durumunu tanımlamanız gerekir. Pushover yük durumu, binanın tabanına doğru artan bir yüklenme şeklidir. Bu, deprem sırasında binaların gerçekleşen yüklenme durumuna benzer bir yüklenme şeklidir. Pushover yük durumu, binanın tasarım depremi sırasında oluşan yüklenme durumunu temsil edecek şekilde seçilmelidir.

  3. Analiz yapın: Pushover yük durumunu tanımladıktan sonra, SAP2000'de analiz yapın. Analiz sonucunda, binanın her seviyesindeki kesme, eğilme ve gerilme değerleri gibi yapısal performans parametreleri hesaplanacaktır.

  4. Sonuçları yorumlayın: Analiz sonuçlarına dayanarak, binanın hangi bölgelerinin daha zayıf olduğunu ve depreme karşı nasıl davranacağını belirleyebilirsiniz. Bu bilgiler, yapısal tasarımı ve güçlendirme ihtiyaçlarını belirlemek için kullanılabilir.

 

Pushover analizi, SAP2000 gibi yapısal analiz yazılımları aracılığıyla yapılabilecek karmaşık bir analiz yöntemidir. Bu nedenle, analiz yaparken uzman bir yapısal mühendislik bilgisine sahip olmak önemlidir.

TURGAY YILDIZ
Structural Engineer

bottom of page